Az Atomki-ról

ANYAGTUDOMÁNY

Alapítva 1954-ben

Az Atommagkutató Intézet, röviden MTA Atomki, illetve Atomki, a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeti hálózatának tagja Debrecenben.

Az Atomki alaptevékenysége a természet törvényeinek megismerésére irányuló mikrofizikai kutatás, mellyel hozzájárul a világban folyó tudományos kutatások eredményeihez és a hazai tudományos és műszaki kultúra fenntartásához.